Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satışa İlişkin Ön Bilgilendirme Belgesi ve Sözleşme Metni

Satıcı'ya İlişkin Bilgiler

Ünvanı:                            (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi:

Tel. :

Faks :

Email : 

Ürün Bilgileri:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ............. Tarihine kadar geçerlidir.

Ürünler:

Satış Fiyatı (KDV dahil) :

Kargo Ücreti : 

Ödeme Şekli ve Planı : 

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Adresi : 

Ürün Teslimi

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır.

Hüküm

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, [SalesDate] tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir. Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Adı- Soyadı: 

E-mail: 

Tarih: 

İmza: